www.autokataloog.ee

Kütuselisand LiquiMoly bens. Klappide puhastus 150ml

Kütuselisand LiquiMoly bens. Klappide puhastus 150ml
Toodete fotod on illustratiivsed!
Tooteinfo:

Puhastuslisand klappidele 150ml

Bensiinimootoritele. Puhastab mootorit. Optimaalne mootorivõimsus. Vähendab bensiinikulu. Regulaarne kasutamine optimeerib heitgaasisisaldust. Turbo- ja katalüsaator- testitud Vastavalt normile DIN EN 22B jätkub bensiini nn. “normaaltöörezhiimi“ nõudmistele vastavalt. Klappide puhastusvahend eemaldab ladestunud setted ja takistab uute tekkimist. Selle vahendi kasutamisel on tagatud kütuse optimaalne ärakasutamine, suurem mootorivõimsus ja keskkonnasäästlik põlemisprotsess ja seda nii pliid sisaldava kui ka mittesisaldava normaal- ja superbensiini puhul.Kasutamine: Pudeli sisu valada igakordselt tankides kütuse täiteavasse. Piisab ühe paagitäie kütuse jaoks. Hüdrodesulfureeritud raskusega nafta. Ärritab hingamiselundeid.
Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.
Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.Hoida lastele kättesaamatult.
Vältida auru sissehingamist.Vältida nahale sattumist.Kemikaal ja selle pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist: Pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendit või etiketti.Sisaldab naftat.Kauba kood LM-1014
SJH KM-ga 5,00