www.autokataloog.ee

Uudised ja kampaaniad

Metzger kampaania!
Metzger kampaania!
1.10.2019
01.10.2019

KAMPAANIA TINGIMUSED

 1. Kampaania „Metzger kampaania“ (edaspidi Kampaania) korraldaja on K.G. Knutsson AS, Saeveski tn. 12, 11214 Tallinn (edaspidi Korraldaja). Kampaania läbiviimist reguleerivad käesolevad reeglid (edaspidi Reeglid). Kampaania Korraldajal on õigus muuta Reegleid, kui seda nõuavad kehtivad õigusaktid.
 2. Kampaania kestab 01.10.2019 kuni 20.12.2019. Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eestis.
 3. Kampaania auhinnaks on 20 x 50 € spa kinkekaart, mis loositakse välja Kampaania lõpus.
 4. Valida saab järgmiste spa’de vahel:
  • Tallinn Mustamäe Elamus Spa;
  • Rakvere Aqva Spa;
  • Tartu V Spa;
  • Pärnu Tervise Paradiis;
  • Kuressaare GoSpa.
 5. Võitjaga lepitakse auhinna üleandmine kokku eraldi pärast võitja väljakuulutamist.
 6. Korraldaja ei vastuta auhinna üleandmise eest võitjast tulenevatel põhjustel.
 7. Kampaanias osalemiseks tuleb osta perioodil 01.10 – 20.12.2019 Metzger kaubamärgiga tooteid, mida rohkem ostad, seda suurem on võiduvõimalus.
 8. Auhinna võitjad loositakse 23.12.2019
 9. Auhinna kättesaamine toimub kokkuleppel võitjaga või K.G. Knutsson AS kontoris aadressil Saeveski 12, Tallinn.
 10. Kõik kulud, mis Kampaania auhinna võitnul tekivad seoses Kampaanias osalemise ja võidu kättesaamisega, kannab Kampaania võidu saaja ise.
 11. Võitu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega anta välja rahas. Auhind, mida võitja ei ole õigeaegselt välja lunastanud, väljastamisele ei kuulu.
 12. Kampaanias ei või osaleda K.G. Knutsson AS töötajad.
 13. Kampaanias osalemist ja auhinna võitmist loetakse ühtlasi ka selle isiku poolt Kampaania Korraldajale loa andmiseks kasutada tema nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma talle selle eest tasu maksmata ja temaga täiendavat kokkulepet sõlmimata.
 14. Korraldaja ei võta vastutust Kampaanias osaleda soovijate kõrvalejätmise eest, kui need on eiranud Kampaania korraldamise tingimusi või esitanud Kampaania Korraldajale ebaõigeid või ebatäpseid andmeid, samuti muude Korraldajast sõltumatute ebaõnnestumiste korral.
 15. Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhinna väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel.
 16. Korraldaja ei vastuta võitjale ja/või võidu kasutajatele ja/või kolmandatele isikutele võidu kasutamisel tekkida võivate võimalike kahjude eest.
 17. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kuni 31.12.2019 kirjalikult Korraldaja aadressile K.G. Knutsson AS, Saeveski tn. 12, 11214 Tallinn märgusõnaga „Metzger kampaania“ või meiliaadressil turundus@kgk.ee
 18. Kampaania Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

 

Tagasi